XTND MarketPlace Πωλητής – Seller [TOS]

tag_stickerΠωλητής – Seller [TOS]

Πωλητής ονομάζεται κάποιος που διαθέτει τα προϊόντα του προς πώληση μέσα από την xtnd.it.
Αποδέχεστε ότι είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του εν λόγω προϊόντος ή έχετε σχετική άδεια από τον κάτοχο.

user_stickerΠληρωμές κερδών στον λογαριασμό σας

Για να προβεί η xtnd.it σε καταβολή των κερδών από τις πωλήσεις σας θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής :
1.Μέχρι η xtnd.it λάβει σχετική αίτηση πληρωμής από εσάς δεν υποχρεούται να προβεί σε πληρωμή αλλά θα πιστώνεται ο λογαριασμός σας από τα κέρδη των πωλήσεών σας.
2.Θα πρέπει να παρέχετε στην xtnd.it τα ακριβή στοιχεία του λογαριασμού σας καθώς και την μέθοδο πληρωμής που επιθυμείτε.
Η xtnd.it θα προχωρήσει την διαδικασία πληρωμής σύμφωνα με τα παρακάτω :
0-50€ : Για ποσά κάτω των 50€ η xtnd.it δεν θα προβεί σε πληρωμή , εκτός αν παρέλθουν 12 μήνες είτε από την ημερομηνία της πρώτης σας πώλησης ή από την ημερομηνία της τελευταίας καταβολής κερδών από την xtnd.it προς εσάς. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις τότε η xtnd.it θα σας καταβάλλει το ποσό μέσω PayPal ή μέσω πιστωτικών καρτών.
50€ και άνω : Για ποσά άνω των 50€ η xtnd.it θα προβεί άμεσα στην καταβολή των κερδών σας μετά από αίτηση πληρωμής εκ μέρους σας μέσω PayPal ή μέσω πιστωτικών καρτών.

Η xtnd.it δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη πληρωμή των κερδών σας εάν:
1. Τα στοιχεία λογαριασμού που μας έχετε διαθέσει είναι λανθασμένα
2. Αδυνατούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε διαθέσει
3. Δεν έχετε προβεί σε αίτηση πληρωμής
4. Εάν η πληρωμή αφορά ένα πρόσωπο ή ένα θεσμικό όργανο σε μια χώρα, που η xtnd.it απαγορεύεται από τον νόμο να προβεί σε πληρωμή ή όταν υπάρχουν περιορισμοί στα τραπεζικά συστήματα.

Για τα ποσά κάτω των 50 € , αν και δεν μπορούν να σας καταβληθούν, μπορείτε όμως να τα χρησιμοποιήσετε για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών.
Τα έξοδα που πραγματοποίησε η xtnd.it για την καταβολή των κερδών σας συμφωνείτε ότι επιβαρύνουν εσάς και το ποσό των εξόδων θα αφαιρείτε αυτόματα απο τον λογαριασμό σας κατά την μεταφορά του ποσού της πληρωμής. Το PayPal άλλα και οι πιστωτικές κάρτες έχουν συγκεκριμένους όρους για το κόστος μεταφοράς χρημάτων, για τον χρόνο αποστολής τους κ.α. Για αυτό θα σας συμβουλεύαμε να είστε ενημέροι για τους όρους αυτούς.

productsΠώληση Προϊόντων

Ως πωλητής εγγυάστε στην xtnd.it , και για κάθε προϊόν που διατίθεται προς πώληση στην ιστοσελίδα μας ότι :
1. είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του εν λόγω προϊόντος
2. το προϊόν δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου
3. το προϊόν δεν είναι κλεμμένο ή αποτελεί παράνομο στοιχείο
4. το προϊόν δεν παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, καταστατικό, διάταξη ή κανονισμό (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, εκείνα που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών, την προστασία των καταναλωτών, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, το ποινικό δίκαιο, την καταπολέμηση των διακρίσεων ή εμπορικές πρακτικές ή δίκαιους νόμους συναλλαγών)
5. το προϊόν δεν είναι δυσφημιστικό ή παρενοχλεί με οποιοδήποτε τρόπο τρίτους
6. το προϊόν δεν είναι άσεμνο και δεν περιέχει παιδική πορνογραφία και δεν συνιστά ή περιέχει υλικό που είναι κατάλληλο μόνο για ενηλίκους ή επιβλαβές για άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών
7. το προϊόν δεν περιέχει ιούς ή άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν ή να καταστρέψουν τη λειτουργικότητα άλλου λογισμικού ή υλικού υπολογιστών

Ως πωλητής, θα πρέπει επίσης να:
1. διασφαλίσετε ότι όλα τα αντίγραφα των προϊόντων σας φέρουν ειδοποίηση για την ιδιοκτησία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
2. δεν θα προσπαθήσετε να προσφέρετε ή να πουλήσετε στα Μέλη μας κάποιο από τα προϊόντα σας, που δεν έχει εγκριθεί από την xtnd.it
3. μας παρέχετε πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με βελτιώσεις και νέες εκδόσεις των προϊόντων σας
4. ενεργείτε με καλή πίστη, ανά πάσα στιγμή και να παρέχετε βοήθεια και συνεργασία, όταν σας ζητηθεί
5. διατηρείτε έγγραφα που να αποδεικνύουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα προϊόντα σας

Όλα τα προϊόντα που προσφέρετε προς πώληση θα ελέγχονται από την xtnd.it ως προς την ποιότητα και σε σχέση με τις πληροφορίες που παρέχονται με αυτά
Η xtnd.it μπορεί να απορρίψει την διάθεση του προϊόντος στην ιστοσελίδα της κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και δεν υποχρεούται να δικαιολογήσει αυτήν της την απόφαση.
Εάν η xtnd.it ή κάποιος τρίτος αντιληφθεί ότι το προϊόν σας δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης τότε διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας και να δεσμεύσει τα ποσά που υπάρχουν σε αυτόν έως ότου επιλυθεί αυτή η διαφορά. Σε περίπτωση που μετά το πέρας 2 χρόνων δεν έχει επιλυθεί η διαφορά τότε η xtnd.it θα σας καταβάλλει το ποσό που υπήρχε στον λογαριασμό σας κατά την απενεργοποίηση του.

Ο κατάλογος των προϊόντων μας θα αναθεωρείτε συχνά έτσι ώστε να συμβαδίζουμε με την ποιότητα, τα τεχνικά πρότυπα και τις τάσεις της αγοράς. Η xtnd.it διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το προϊόν σας από την ιστοσελίδα της χωρίς να έχει την υποχρέωση να προβεί σε κάποια ειδοποίηση προς εσάς.

Η xtnd.it δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που προέρχονται από την αφαίρεση κάποιου προϊόντος από τον κατάλογο της. Δεν φέρει επίσης ευθύνη εάν ο αγοραστής του προϊόντος σας κάνει διαφορετική χρήση του προϊόντος σας από αυτήν που τον έχετε αδειοδοτήσει κατά την αγορά του προϊόντος.

Η xtnd.it έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το προϊόν σας για την προώθηση του marketplace σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να χρειάζεται να σας αποζημιώσει με κανέναν τρόπο για την χρήση αυτή.
Συμφωνείτε επίσης ότι ένας άλλος πωλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει το υδατογράφημα ενός προϊόντος σας σε ένα άλλο προϊόν εφόσον υπάρχει σύνδεσμος με το προϊόν σας χωρίς να χρειάζεται άδεια από εσάς και χωρίς κανενός τύπου αποζημίωση ή να παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα.

Επιτρέπετε στην xtnd.it να υποβάλλει ειδοποίηση DMCA για λογαριασμό σας σε περίπτωση που αντιληφθεί μια μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή γίνεται αντιγραφή των προϊόντων σας από άλλους. Δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση και αυτό παραμένει στην κρίση της xtnd.it.

Ποσοστά Πληρωμών

Η τιμή ενός προϊόντος το οποίο πωλείται στο marketplace καθορίζεται από τον κάτοχο του προϊόντος/υπηρεσίας

Υπάρχουν δύο κατηγορίες πωλητών:

Αποκλειστικός Πωλητής 70%

Εάν πουλάτε το προϊόν σας αποκλειστικά στο xtnd.it marketplace θα λαμβάνετε 70% προμήθεια από την πρώτη κιόλας πώληση.

Μη Αποκλειστικός πωλητής 45%

Εάν πουλάτε το προϊόν σας και μέσω άλλων ιστοσελίδων θα λαμβάνετε 45% προμήθεια από την πρώτη κιόλας πώληση.

gift_stickerΠακέτα προσφορών

Η xtnd.it μπορεί να θελήσει να συμπεριλάβει κάποιο προϊόν σας σε ένα πακέτο προσφορών ως μέρος της διαφημιστικής πολιτικής της. Εάν το προϊόν σας έχει επιλεγεί να αποτελέσει μέρος ενός τέτοιου πακέτου θα ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των εσόδων σας από το σχετικό πακέτο, αλλαγές στις προμήθειες της xtnd.it και όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες. Όταν ειδοποιηθείτε ότι το προϊόν σας έχει επιλεχτεί για κάποιο πακέτο προσφοράς θα σας αναφέρουμε την διάρκεια της προσφοράς αλλά και το χρονικό περιθώριο που διαθέτετε για την απόρριψη σας. Εάν μέσα στο χρονικό περιθώριο που σας ορίζουμε δεν λάβουμε την απόρριψη σας θα συμπεριλάβουμε αυτόματα το προϊόν σας στο πακέτο προσφοράς και θα συμφωνείτε παράλληλα με τις τροποποιήσεις που σας αναφέρουμε σχετικά με το συγκεκριμένο πακέτο. Οι πωλήσεις μέσα από πακέτα προσφορών δεν συμπεριλαμβάνονται στον συνολικό όγκο των πωλήσεών σας.
Αποδέχεστε επίσης ότι μπορεί να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την επεξεργασία και την κατανομή των πληρωμών και επομένως ο λογαριασμός σας δεν θα πιστωθεί αμέσως.
Ειδικές προσφορές
Η xtnd.it στην προσπάθεια της να ενισχύσει τις ευκαιρίες των πωλητών μπορεί να δημιουργήσει κάποιες ειδικές προσφορές. Εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε μια ειδική προσφορά θα υπάρχει κάποια αλλαγή στην τιμή του προϊόντος και συνεπώς ίσως να υπάρχει και αλλαγή στην προμήθεια που είχε αρχικά συμφωνηθεί με την xtnd.it. Επίσης στην ειδική προσφορά μπορεί να διαφέρει η άδεια χρήσης του προϊόντος σε σχέση την άδεια χρήσης σε αγορές που γίνονται εκτός ειδικών προσφορών. Και σε αυτήν την περίπτωση θα σας δοθεί ένα χρονικό περιθώριο για να αποδεχτείτε αυτές τις αλλαγές.

Η xtnd.it σας δίνει την δυνατότητα να πουλάτε τα προϊόντα σας αποκλειστικά στην ιστοσελίδα της και όχι και σε άλλα websites επωφελούμενοι βέβαια από τις μικρότερες προμήθειες που λαμβάνει η xtnd.it για τους αποκλειστικούς πωλητές.
Για να γίνετε αποκλειστικός πωλητής θα πρέπει να το επιλέξετε από το user panel του λογαριασμού σας.
Ως αποκλειστικός πωλητής εξακολουθείτε να δεσμεύστε από τους Γενικούς Όρους Χρήσης και από τους όρους χρήσης των πωλητών γενικότερα.

chart-pie_stickerΠρομήθειες

H xtnd.it έχει την υποχρέωση να πιστώνει τον λογαριασμό σας με το ποσό από τις πωλήσεις των προϊόντων που εκτίθενται στην ιστοσελίδα της. Την τιμή του προϊόντος μείον την συμφωνημένη προμήθεια της xtnd.it.
Συμφωνείτε ότι επιτρέπετε στην xtnd.it να διενεργεί εκ μέρους σας αυτές τις κινήσεις.
Η προμήθεια που θα λαμβάνει η xtnd.it διαφέρει σε κάθε περίπτωση, δηλαδή αν είστε απλός πωλητής, αν είστε αποκλειστικός πωλητής , αν συμμετέχετε σε κάποια ειδική προσφορά .
Οι προμήθειες της xtnd.it ποικίλουν ανάλογα και με τον όγκο των πωλήσεων σας μέσα από την ιστοσελίδα της. Η xtnd.it διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους πίνακες προμηθειών της κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και όποτε αυτή κρίνει σκόπιμο.

Οι τυχόν αλλαγές τίθενται σε εφαρμογή μόλις αυτές αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της ιστοσελίδας και για αυτό τον λόγο σας συμβουλεύουμε να κοιτάτε συχνά τις ανακοινώσεις αυτές.

Create Account
Οδηγός XTND MarketPlace

Copyright © Xtnd.it group 
 
 

Eταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
 

Το Όραμά Μας

3d2 3d2

Η νέα εποχή ξεκινάει…

Είστε έτοιμοι;

Παρά τις όποιες δυσκολίες συναντήσαμε, τελικά μετά από 1 χρόνο περίπου, καταφέραμε να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας και να βάλουμε τις σκέψεις μας στο σωστό μονοπάτι.

Ξεκινάμε μια νέα εποχή για τα Ελληνικά δεδομένα. Κοιτάμε μπροστά και οραματίζομαστε το μέλλον με αισιοδοξία σε μία πολύ δύσκολη εποχή!

Αν είστε digital artist (web designer. web developer, programmer, 3d animator, graphic designer κτλ)  δώστε λίγα λεπτά από τον χρόνο σας να διαβάσετε το παρακάτω άρθρο. Σίγουρα σας ενδιαφέρει

 
web design forum

  • Προσεγγίστε νέους αναγνώστες και φίλους
  • Αποκτήστε το δικαίωμα να προωθήστε την σελίδα σας μέσω διαφημιστικών banner στο web design forum
  • Αποκτήστε συνδέσμους και backlinks δωρεάν
  • Αυτόματη προωθηση του άρθρου σας, σε διάφορες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.