Προτάσεις κοστολόγησης υπηρεσιών

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (4 votes cast)
FavoriteLoadingΠροσθήκη στα Αγαπημένα μου
3/03/2010 από
root

Eσείς πως κοστολογείτε τις υπηρεσίες σας ;

Πριν από κάποια  χρόνια, η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας, ζήτησε από πέντε καταξιωμένους και έμπειρους επαγγελματίες *, να παρουσιάσουν τις σκέψεις τους πάνω στις απαιτούμενες ώρες για την ολοκλήρωση πέντε ομάδων δημιουργικών υπηρεσιών γραφιστικής. Νομίζω πως οι παρακάτω σκέψεις είναι ουσιαστικά οι βάσεις – κριτήρια  που πρέπει να υπάρχουν πάνω στην κοστολόγηση , μιας και η εργασία ενός web designer δεν απέχει και πολύ από την γραφιστική.

Σε κάθε περίπτωση, οι σκέψεις που εκφράζονται στις εισηγήσεις αυτές καθώς και oι ώρες μελέτης που προτείνονται για κάθε επιμέρους υπηρεσία, αποτελούν προσωπικές εκτιμήσεις κάθε εισηγητή που έχει και την απόλυτη ευθύνη.Δεν αποτελούν προτεινόμενες αμοιβές ούτε αποκλειστικό γνώμονα για τους άλλους επαγγελματίες designers. Όμως, η συσσωρευμένη εμπειρία και η επιτυχημένη διαδρομή των εισηγητών εγγυώνται την, στα πλαίσια του εφικτού, ακριβή προσέγγιση του απαιτούμενου χρόνου κάθε μελέτης. Όπως θα δείτε και πιο κάτω, η ενδεικτική τιμή ωριαίας αποζημίωσης των 15 ευρώ αποτελεί υπόθεση εργασίας, που υπολογίζεται με βάση τα κατώτερα όρια απολαβών. Βασίζεται σε 2 απλά δεδομένα:

1. Ο ελεύθερος επαγγελματίας πρέπει να αμοίβεται έστω λίγο παραπάνω από ότι ο αντίστοιχος συνάδελφός του που εργάζεται ως υπάλληλος, για να έχει νόημα το επιχειρηματικό ρίσκο που αναλαμβάνει.
2. Η ενδεικτική τιμή ωριαίας αποζημίωσης των 15 ευρώ, αν και δεν αποτελεί υπόδειξη αμοιβής, είναι υπολογισμένη με βάση τα κατώτερα όρια απολαβών. Η χρέωση ποσού μικρότερου των 15 ευρώ ανά ώρα, χωρίς να απαγορεύεται, δεν συνιστάται σε καμιά περίπτωση.

To μοντέλο υπολογισμού της ενδεικτικής τιμής ωριαίας αποζημίωσης βασίζεται στον συνυπολογισμό των λειτουργικών εξόδων μίας επιχείρησης, το κόστος αποσβέσεων του εξοπλισμού, το κόστος ασφάλισης, τα υλικά που χρησιμοποιούνται κλπ., και την υπόθεση εργασίας ότι ο επαγγελματίας εργάζεται οκτώ ώρες ημερησίως επί δώδεκα μήνες τον χρόνο πετυχαίνοντας το μέσο ποσοστό κερδοφορίας του κλάδου και έχοντας απολαβές δεκατεσσάρων μηνών, δηλ. δώδεκα μισθούς και δύο «δώρα».

 Στις προτεινόμενες ώρες μελέτης περιλαμβάνονται: τα προσχέδια, η εισαγωγική συζήτηση (brief), τα αρχικά προσχέδια που δίνουν την πρώτη εικόνα της μελέτης, οι συναντήσεις παρουσίασης και συνεννόησης με τον πελάτη, ένα στάδιο διορθώσεων, και ο τελικός σχεδιασμός.

εκτιμάτε ότι πρέπει να χρεώνεται επιμέλεια 10-15% στα κόστη και αμοιβές τρίτων (φωτογράφων, εικονογράφων,μεταφράσεων κλπ).
Κάθε μελέτη ξεκινάει αφού υπογραφεί έγγραφη ανάθεση του πελάτη προς τον designer, η οποία βασίζεται σε έγγραφη προσφορά εργασίας που έχει προηγηθεί, όπου περιγράφονται το θέμα της μελέτης, τα στάδια και η διαδικασία, ο προβλεπόμενος χρόνος, η μορφή παράδοσης του υλικού, η ανάλυση των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται και των στοιχείων που δεν περιλαμβάνονται, ο τρόπος πληρωμής κλπ

Σε περίπτωση που η προσχεδιακή εργασία απορριφθεί με ευθύνη του πελάτη και ζητηθεί επανάληψή της, προτείνεται επιπλέον χρέωση 30% της συνολικής αμοιβής επί όσες φορές επαναληφθεί η διαδικασία.
Η απαίτηση Αμοιβής Απόρριψης (Rejection Fee) είναι απαραίτητη ασφαλιστική δικλείδα επαγγελματικής επιβίωσης. Σκοπό έχει να αποζημιώσει τον μελετητή designer για τις ώρες και τα υλικά που δαπανώνται για την ολοκλήρωση και υποβολή προσχεδίων.
Η Αμοιβή Απόρριψης αποτελεί ποσοστό 20 – 30% της κανονικής αμοιβής. Η κοινή λογική κοστολόγησης διαφυλάσσει το επάγγελμα και την αξιοπρέπεια του designer και διαμορφώνει την καθημερινή επαγγελματική πρακτική του κλάδου, συμβάλλοντας δυναμικά στην βελτίωση της σχέσης προσφοράς και ζήτησης.
 


KATHΓOPIEΣ ΠEΛATΩN
Για την ευκολία του αναγνώστη, έγινε μία κατάταξη των πελατών σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με της δυναμική και την εμβέλεια κάθε επιχείρησης. Η αντιστοίχηση κάθε πελάτη σε μία από τις κατηγορίες αυτές είναι εκτίμηση του επαγγελματία γραφίστα.

KΑΤΗΓΟΡΙΑ A’
Iδιώτες, προσωπικές μικροεπιχειρήσεις, μικρές προσωπικές εταιρίες, προσωπικά γραφεία, μικρά εμπορικά καταστήματα, μικρές βιοτεχνίες, τοπική αυτοδιοίκηση (μικροί Δήμοι), διάφοροι φορείς τοπικής δραστηριότητας, κ.λπ.

KΑΤΗΓΟΡΙΑ B’
Eμπορικές επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους, μεσαίες εταιρίες παροχής υπηρεσιών, βιοτεχνίες, μικρές βιομηχανίες, εισαγωγικά γραφεία, ξενοδοχεία και μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση (μεσαίοι Δήμοι), εταιρίες επαρχιακής ή νομαρχιακής δραστηριότητας κ.λπ.

KΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’
Bιομηχανίες, μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις, πολυεθνικές εταιρίες, τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί, πολιτικά κόμματα, μεγάλοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (μεγάλοι Δήμοι), διάφοροι οργανισμοί και επιχειρήσεις με πανελλήνια εμβέλεια, κατασκευαστικές, ναυτιλιακές, ασφαλιστικές εταιρίες κ.λπ.

Η κατανομή των πελατών σε κατηγορίες, γίνεται και για πρακτικούς λόγους: οι ώρες που απαιτούνται για κάθε μελέτη δημιουργικής υπηρεσίας γραφιστικής επηρεάζονται άμεσα από την εμβέλεια δράσης του πελάτη αφού μεγαλύτερος πελάτης σημαίνει περισσότερη έρευνα, μεγαλύτερο όγκο προσχεδιακής εργασίας, μελετητική εργασία σε μεγαλύτερο βάθος κ.λπ.


ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Αν και η ενδεικτική τιμή ωριαίας αποζημίωσης των 15 ευρώ αποτελεί υπόθεση εργασίας, όμως είναι φανερό από το παραπάνω μοντέλο υπολογισμού της ότι βασίζεται στα κατώτερα όρια απολαβών. Η χρέωση ποσού μικρότερου των 15 ευρώ ανά ώρα, χωρίς να απαγορεύεται, δεν συνιστάται σε καμιά περίπτωση για προφανείς λόγους.

8 ώρες εργασίας ημερησίως
x 20 εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα
= 160 ώρες εργασίας μηνιαίως
160 ώρες εργασίας μηνιαίως
x 12 μήνες
= 1.920 ώρες εργασίας ετησίως
1.920 ώρες εργασίας ετησίως
x 15 € ωριαία αποζημίωση
= 28.800 € ετήσιος τζίρος γραφείου
28.800 € ετήσιος τζίρος γραφείου
x 35% μέσος όρος κερδοφορίας κλάδου
= 10.080 € καθαρό κέρδος
10.080 € καθαρό κέρδος
: 14 μηνιαίες απολαβές, (12 μήνες και 2 μήνες δώρο)
= 720 € καθαρό κέρδος κάθε μήνα

 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΜΕΛΕΤΗ

Η ακριβής αμοιβή για κάθε δημιουργική υπηρεσία γραφιστικής προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τον προτεινόμενο απαιτούμενο χρόνο που αναγράφεται δίπλα σε κάθε εργασία στους πίνακες των εισηγητών που ακολουθούν, επί την
τιμή ωριαίας αποζημίωσης κάθε επαγγελματία. Είναι αυτονόητο πως η ακριβής τιμή της ωριαίας αποζημίωσης είναι διαφορετική για κάθε επαγγελματία ή επιχείρηση και υπολογίζεται με βάση τα λειτουργικά έξοδα, τις αποσβέσεις, το
προσωπικό, την εμπειρία κ.λπ.

 

ΘΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ (CONCEPT)
Μελέτη Επικοινωνιακού Σκεπτικού (concept) που θα εφαρμοστεί σε καταχωρίσεις στις εφημερίδες, στα περιοδικά, στην υπαίθρια διαφήμιση κλπ. Οι ώρες εργασίας που υπολογίζονται περιλαμβάνουν την Ερευνα, την Μελέτη και την Περιγραφή του Επικοινωνιακού Σκεπτικού.
200 ώρες 300 ώρες
ΛOΓOTYΠΟΣ
Έρευνα – Mελέτη – Προτάσεις – Διορθώσεις – Χρωμότυπος – Tελικός σχεδιασμός – Χρωματική κωδικοποίηση κατά Pantone και CMYK
35-100 ώρες
(x15€=525-1.500€)
100-200 ώρες
(x15€=1.500-3.000€)
200 ώρες min.
(x15€=3.000€+)
ΣHMA
Έρευνα – Mελέτη – Προτάσεις – Διορθώσεις – Χρωμότυπος – Tελικός σχεδιασμός Χρωματική κωδικοποίηση κατά Pantone και CMYK
35-100 ώρες
 100-200 ώρες  200 ώρες min.
ETAIPIKH TAYTOTHTA
Σχεδιασμός Βασικής Εταιρικής Ταυτότητας.
Σαν Βασική Εταιρική ταυτότητα ορίζουμε τις εξής εφαρμογές: επιστολόχαρτο Α & Β, φάκελλος DL, επαγγελματική κάρτα. Περιλαμβάνονται: Έρευνα – Μελέτη – Προτάσεις – Διορθώσεις – Τελικός Σχεδιασμός.
 100 ώρες
(x 15€ = -1.500€)
 180 ώρες
(x 15€ = 2.700€)
250 ώρες min.
(x 15€ = 3.000€+)
ΜANUAL ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Tο Μanual καλύπτει με ενδεικτικά σχέδια και λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες όλες τις πιθανές εφαρμογές του σήματος, αναλύοντας κυρίως την φιλοσοφία σχεδιασμού της Εταιρικής Ταυτότητας. Oι τελικές μακέτες των εφαρμογών χρεώνονται ξεχωριστά, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε παραπάνω.

150-250 ώρες
 250-500 ώρες
Διάφορες εφαρμογές (αναλυτικά):
Eπιστολόχαρτο (Α & Β σελίδα)
 20 ώρες  32 ώρες  40 ώρες
PROSPECTUS (ΕΤΑΙΡΙΚΑ Η ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΑ)
Mονόφυλλο (μέχρι A4 ή 25 x 35 cm)
 28 ώρες 60 ώρες
 80 ώρες
NEWSLETTER
(ΕΝΤΥΠΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ-ΞΑΚΡΥΣΤΟ ΜΕΧΡΙ A4 Η 25 X 35 CM
Σκεπτικό (concept) – Προσχέδια & Mελέτη πρώτου τεύχους – Εξώφυλλο)
 –  100 ώρες  120 ώρες
Κάθε σελίδα ύλης
6 ώρες
 8 ώρες
       


Στις παραπάνω προτεινόμενες ώρες που απαιτεί κάθε μελέτη ΔΕΝ περιλαμβάνονται ώρες, αμοιβές και κόστη: ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτογράφησης, ενοικιάσεως φωτογραφιών, εικονογράφου, κειμενογράφου, μεταφραστή, κόστη προεκτύπωσης όπως φιλμ, ηλεκτρονικό μοντάζ, δοκίμια, σκαναρίσματα κλπ, κόστη εκτύπωσης όπως, μοντάζ, αγορά χαρτιού, δίπλωμα, βιβλιοδεσία, ψηφιακές εκτυπώσεις, κλπ, αμοιβές τρίτων (φροντιστηρίου φωτογράφησης, μοντέλων, στυλίστα κλπ), έξοδα μεταφοράς κάθε είδους (ταχυμεταφορές, μεταφορικές εταιρίες κλπ), έξοδα μετακίνησης και διαμονής εκτός έδρας, εγγραφή αρχείων ή υλικού σε CD, ΦΠΑ ή άλλες κρατήσεις κλπ.

τα παραπάνω είναι και αυτά νομίζω που αφορούν άμεσα έναν web designer…
Αν θέλετε να κατεβάσετε όλη την λίστα μπορείτε απο εδώ: http://gda.gr/node/189


*EΙΣΗΓΗΤΕΣ EΝΟΤΗΤΩΝ

Γιώργος Mαρκάκης, DASC Design Strategy
Aιμίλιος Πανουσόπουλος, DS Design Studio
Γιάννης Γιαννακάκης, Egg Design Studio
Γιάννης Kουρούδης, K2 Design
Kώστας Σαμοΐλης, AΣΠA & KΩΣTAΣ ΣAMOΪΛHΣ

μήνα
CYANMAGENDAYELLOWBLACK
ΘΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’
ΛOΓOTYΠΟΣ
Έρευνα – Mελέτη – Προτάσεις – Διορθώσεις – Χρωμότυπος – Tελικός σχεδιασμός – 35-100 ώρες 100-200 ώρες 200 ώρες min.
Χρωματική κωδικοποίηση κατά Pantone και CMYK (x 15€ = 525-1.500€) (x 15€ = 1.500-3.000€) (x 15€ = 3.000€+)
ΣHMA
Έρευνα – Mελέτη – Προτάσεις – Διορθώσεις – Χρωμότυπος – Tελικός σχεδιασμός – 35-100 ώρες 100-200 ώρες 200 ώρες min.
Χρωματική κωδικοποίηση κατά Pantone και CMYK
ETAIPIKH TAYTOTHTA
Σχεδιασμός Βασικής Εταιρικής Ταυτότητας.
Σαν Βασική Εταιρική ταυτότητα ορίζουμε τις εξής εφαρμογές: επιστολόχαρτο Α & Β, φάκελλος DL, 100 ώρες 180 ώρες 250 ώρες min.
επαγγελματική κάρτα. Περιλαμβάνονται: Έρευνα – Μελέτη – Προτάσεις – Διορθώσεις – (x 15€ = -1.500€) (x 15€ = 2.700€) (x 15€ = 3.000€+)
Τελικός Σχεδιασμός.
Διάφορες εφαρμογές (αναλυτικά):
Eπιστολόχαρτο (Α & Β σελίδα) 20 ώρες 32 ώρες 40 ώρες
Φάκελλος DL 12 ώρες 20 ώρες 30 ώρες
Eμπορική Kάρτα 16 ώρες 25 ώρες 35 ώρες
Σχεδιασμός Οχημάτων- το κάθε ένα
(van, φορτηγά, βυτιοφόρα κλπ-συνολική αντιμετώπιση όλων των όψεων) 65 ώρες 105 ώρες 150 ώρες
Εμπορικά έντυπα, μηχανογραφικά ή μπλόκ -το κάθε ένα
(Tιμολόγιο, Δελτίο Aποστολής, πιστωτικό Σημείωμα κλπ) 15 ώρες 25 ώρες 35 ώρες
Σφραγίδα 6 ώρες 10 ώρες 15 ώρες
Αυτοκόλλητο επικοινωνίας 10 ώρες 18 ώρες 24 ώρες
Φάκελλοι άλλου μεγέθους πλήν DL -το κάθε μέγεθος 8 ώρες 15 ώρες 25 ώρες
Fax Cover 10 ώρες 20 ώρες 28 ώρες
Folder (περιλαμβάνεται σχεδιασμός ειδικού κοπτικού-καλουπιού) 40 ώρες 50 ώρες 64 ώρες
Έντυπο «With Compliments» (Mε φιλικούς χαιρετισμούς) 10 ώρες 18 ώρες 24 ώρες
Στολές προσωπικού (το κάθε είδος-πχ. μπλούζα, φόρμα, μπουφάν, καπέλο, φούτερ κλπ) 25 ώρες 42 ώρες 105 ώρες
Εξωτερική σήμανση μεμονωμένου καταστήματος
(ταμπέλα, φωτεινό φανάρι, επιγραφή σε βιτρίνα) 60 ώρες 120 ώρες –
Εξωτερική σήμανση αλυσίδας καταστημάτων (πυλώνες, ταμπέλα, στοιχεία όψης,
φωτεινό φανάρι, επιγραφή σε βιτρίνα, πόρτα καταστήματος κλπ) – – 250 ώρες min.
EΤΑΙΡΙΚΟ ΜANUAL ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Tο Μanual καλύπτει με ενδεικτικά σχέδια και λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες
όλες τις πιθανές εφαρμογές του σήματος, αναλύοντας κυρίως την φιλοσοφία σχεδιασμού
της Εταιρικής Ταυτότητας. Oι τελικές μακέτες των εφαρμογών χρεώνονται ξεχωριστά,
όπως αναλυτικά αναφέρθηκε παραπάνω. – 150-250 ώρες 250-500 ώρεςHide ↑

extend your possibilities!! xtnd.it

Follow Web Design Forum on Twitter ,

Οδηγός επιβίωσης WordPress για αρχάριους

25 October 2012

                    Ξεκινήσετε το wordpress blog σας μέσα σε λίγα λεπτά!

Read more...

Διαγωνισμός: 5 πακέτα Web Hosting από την StigmaHost

16 October 2012

Με ενθουσιασμό σας ανακοινώνουμε ότι η StigmaHost σας προσφέρει την ευκαιρία[…]

Read more...

Ελληνική Σειρά Εκμάθησης JavaScript (Video Tutorials)

21 September 2012

Η Σειρά περιλαμβάνει τα εξής Μαθήματα:

JavaScript – 1 : Λίγα[…]

Read more...


Σχόλια

nadia

nadia

6 June 2015


καλημέρα σας,

ήθελα να κάνω μια ερώστηση, Το έντυπο κοστολόγησης γραφιστικών υπηρεσιών, που κυκλοφορεί σε pdf, ισχύει μέχρι σήμερα, γιατί το ίδιο ακριβώς κυκλοφορεί εδώ και χρόνια. Αν έχει αλλάξει κάτι που μπορώ να βρω πληροφορίες και προτάσεις κοστολόγησης εργασιών;
ευχαριστώ.


Αφήστε ένα σχόλιο

 


RSS για τα σχόλια σε αυτό το άρθρο.  |  TrackBack URL 
 
 

Eταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
 

Το Όραμά Μας

3d2 3d2

Η νέα εποχή ξεκινάει…

Είστε έτοιμοι;

Παρά τις όποιες δυσκολίες συναντήσαμε, τελικά μετά από 1 χρόνο περίπου, καταφέραμε να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας και να βάλουμε τις σκέψεις μας στο σωστό μονοπάτι.

Ξεκινάμε μια νέα εποχή για τα Ελληνικά δεδομένα. Κοιτάμε μπροστά και οραματίζομαστε το μέλλον με αισιοδοξία σε μία πολύ δύσκολη εποχή!

Αν είστε digital artist (web designer. web developer, programmer, 3d animator, graphic designer κτλ)  δώστε λίγα λεπτά από τον χρόνο σας να διαβάσετε το παρακάτω άρθρο. Σίγουρα σας ενδιαφέρει

 
web design forum

  • Προσεγγίστε νέους αναγνώστες και φίλους
  • Αποκτήστε το δικαίωμα να προωθήστε την σελίδα σας μέσω διαφημιστικών banner στο web design forum
  • Αποκτήστε συνδέσμους και backlinks δωρεάν
  • Αυτόματη προωθηση του άρθρου σας, σε διάφορες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.